WELKOM BIJ MRArchitectuur

MRArchitectuur (Mark Romme’s Architectuur) is een jong en gedreven architectenbureau wat in oktober 2013 is opgericht door architect Mark Romme (1986), MArch. Het bureau werkt aan uiteenlopende ontwerpopgaven van diverse schaalniveaus: meubels, interieur, verbouwingen, particuliere woningen, (sociale) woningbouw, kantoorpanden, sportcomplexen, stedenbouwkundige en landschappelijke opgaven behoren tot het portfolio.

Samen met de opdrachtgever gaat MRArchitectuur (MRA) op zoek naar een helder passend concept voor de opgave. Inspiratie voor dit concept wordt ontleend aan de bestaande context, de ‘genius loci’, de vraagstelling vanuit de opdrachtgever, gestelde eisen vanuit de overheid en maatschappelijke kwesties. De afgelopen jaren heeft MRA een vormentaal ontwikkeld die het concept ondersteund, een eigentijds voorkomen heeft en altijd op zoek gaat naar bijzonderheid.

Architectuur is voor MRA in de basis praktische goede ruimte maken, vanuit een vanzelfsprekende organisatie binnen een heldere structuur. Tevens is architectuur een ruimtelijk samenspel tussen binnen en buiten, grenzen vervagen en verrassingen creëeren. Architectuur mag emotie opwekken. Licht is een van de middelen om een ruimte tot leven te wekken. Ook materialisatie, geur en geluid worden ingezet om de juiste atmosfeer in een ruimte te bereiken.

Om deze architectuur ook daadwerkelijk te realiseren werkt MRA nauw samen met andere professionals; bouwkundigen, installateurs, constructeur, leveranciers en aannemer. Krachten worden gebundeld zodat uiteindelijk een duurzaam, economisch haalbaar en toekomstbestendig project ontstaat wat een positieve bijdrage levert aan onze alledaagse ruimtelijke beleving.

PROJECTEN 1

PROJECTEN 2

PROJECTEN 3

Copyright © Wingens Webdesign